>

Nowości wydawnicze

niezbednik_ojcaOjcem się jest nie tylko w Dniu Ojca…

Niezbędnik Ojca – to niezwykły przewodnik po drogach ojcostwa. Niczego nie narzuca. Informuje, pokazuje możliwe rozwiązania w sytuacjach kryzysowych, proponuje metody twórczej i terapeutycznej zabawy, zachęca do wspólnego działania zarówno z dzieckiem sprawnym, jak i niepełnosprawnym.

    

Wzbogacony został o swoistą bazę danych, pozwalającą znaleźć w najczęściej występujących trudnych sytuacjach drogi pomocy, wsparcia i jak najlepszego rozwiązania zaistniałego problemu lub przynajmniej złagodzenia jego skutków.

Zawiera numery telefonów, nazwy fundacji i stowarzyszeń oraz adresy stron internetowych, które w sytuacjach nagłych zaoszczędzą potrzebującym wiele czasu, pozwalając na poświęcenie uwagi dziecku. Może stanowić uzupełniającą pomoc dydaktyczną nie tylko dla Ojców i Matek, ale również dla studentów różnych dziedzin.

Zaproponowane ćwiczenia stymulujące rozwój dzieci zarówno sprawnych jak i niepełnosprawnych stanowią zestaw koncepcji angażujących rodziców, opiekunów i wychowawców, pozwalając dziecku w sposób lekki, łatwy i przyjemny, rozwijać wyobraźnię, koordynację psychoruchową oraz więzi rodzinne i społeczne. Żeby jednak to się stało, potrzebny jest spędzony razem czas, który wyda owoce w postaci niezapomnianych przygód, dających siłę na trudne chwile wspomnień, niezacierającej się więzi i doświadczeń przygotowujących do zmagań z życiem. Wszystko w zgodzie ze słowami Eugeniusza Korkosza: „Nie sztuka zostać ojcem, sztuka nim być”. Książki można nabyć m.in. na stronie księgarni

www.radwan.pl